Jaarverslag 2022

Vereniging Nederlandse Ledengroep – International Association for Religious Freedom
Secretarieel Jaarverslag 2022 Nederland


Het was een bewogen jaar voor onze ledengroep. Zoals in november 2021 aangekondigd, had het bestuur de opheffing van de vereniging op de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 5 maart gezet. Tijdens deze vergadering werd naar voren gebracht, dat de leden in feite individueel lid zijn van de IARF. Om praktische redenen worden deze leden geadministreerd in een Chapter, dat is dus voor Nederland de NLG IARF. Op voorstel van Lucie Meijer werd besloten de vereniging in afgeslankte vorm voort te zetten. Op een tweede ledenvergadering op 25 juni werd een nieuw bestuur gekozen, met Frans Ootjers, voorzitter; Lucie Meijer, secretaris/penningmeester en Wytske Dijkstra, lid. Ook werden enkele wijzigingen in de statuten aangenomen, o.a. met betrekking tot de regels voor het houden van vergaderingen. Voortaan kan de besluitvorming geheel online plaatsvinden.

Het aftredende bestuur, bestaande uit Kees de Haas, Tina Geels, Bert Companjen en Marie Louise Dutilh ontving een Bolletje pakket als dank voor hun jarenlange inzet. Het voortzetten van de vereniging in afgeslankte vorm houdt o.a. in dat de leden voortaan de nieuwsberichten via de email zullen ontvangen. Op 29 december werd de eerste “Nieuws van de IARF” mail gestuurd. Het nieuwe bestuur streeft ernaar om de kontakten met de andere Chapters (Duitsland, UK, USA en Japan) te verstevigen.

In juni was IARF met drie leden vertegenwoordigd bij de opening van de Garden of Peace (project van AISA Nederland) op de Floriade. Bert en Wytske gaven interviews. Gedurende het jaar werkten Wytske Dijkstra en Fred van Maarschalkerwaart gestaag aan het ordenen van archiefstukken, die t.z.t. overgedragen zullen worden aan het Utrechts archief. Europa/Midden Oosten Bij de Stichting IARF Europa (rechtspersoonlijkheid van IARF EME, gevestigd in Nederland) heeft een kleine aanpassing van de statuten plaatsgehad. Het bestuur van EME is enkele malen bij elkaar gekomen om besluiten van de IARF Council voor te bereiden en te bespreken.

Internationaal

De bestuurlijke reorganisatie, die onder leiding van Robert Ince, IARF president, is ingezet, heeft in 2022 zijn beslag gekregen. Op 27 februari publiceerde het IARF Hoofdbestuur (Council) een verklaring over de oorlog in Oekraïne. Het wereldcongres van IARF werd wegens corona verplaatst naar 2023, het zal van 4-6 september in Cluj/Napoca (Roemenië) plaatsvinden.

In memoriam

In januari kregen wij bericht dat onze oud-secretaris, Annelies Trenning, op 78 jarige leeftijd na een ziekbed, was overleden. Annelies was bestuurslid van 2006-2016, en lid van de Council (internationaal bestuur) van 2010-2014. Zij had in binnen- en buitenland een uitgebreid netwerk opgebouwd. Wytske Dijkstra sprak op de uitvaart over haar grote bijdrage aan de IARF. Ook in januari werd het overlijden van John Taylor (1937 – 2022), sinds 2001 vertegenwoordiger van IARF in Genève, bekend gemaakt. John was o.a. werkzaam bij de Wereldraad van Kerken en als zodanig heeft hij intensief samengewerkt met prof. Van Holk. In april overleed voormalig bureausecretaris van IARF (2003 tot 2015) Robert Papini. L. Meijer, secretaris