Balans 2022

                    

ACTIVAEind 2022Eind 2021PASSIVAEind 2022Eind 2021
       
Liquide middele1586818021 Eigen vermogen41994609
       
Debiteuren00 Crediteuren00
       
Vooruitbetaald00 Bestemmingsgelden1166913412
    voor fondsen/projekten 
       
Balanstotaal1586818021 Balanstotaal1586818021