Beleidsplan 2023-2027

1- de verkorte doelstelling van de vereniging:

a- Het bevorderen van religieuze vrijheid in Nederland, zowel binnen als buiten religieuze organisaties
b- Het samenwerken met vrijzinnige organisaties
c- Het ondersteunen van IARF internationaal

2- het actuele beleid:

De gemiddelde leeftijd van de leden van IARF-NLG is hoog. De bijeenkomsten worden steeds minder bezocht.

Er is besloten om ons te richten op het onderlinge kontakt en uitwisseling tussen IARF groepen. Dit gaat steeds meer via online programma’s.

In 2023 nemen enkele leden deel aan het IARF Wereldcongres in Cluj, Roemenië.

3- de werkzaamheden van de vereniging:

1. het organiseren de jaarlijkse ledenvergadering.

2. het regelmatig doen verschijnen van een mailing met Nieuws van de IARF

3. het contact onderhouden met en ondersteunen van de IARF regio Europa/Midden Oosten

4. het contact onderhouden met verwante NGO’s bij het Europese Parlement in Brussel en bij de Verenigde Naties in  Genève en New York.

4- de wijze waarop de vereniging de fondsen wil werven:

–   via publicaties in de media van bij de IARF aangesloten geloofsgemeenschappen in Nederland en   via de eigen website

5- de wijze waarop de vereniging fondsen en vermogen zal beheren:

De gelden zullen zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord worden beheerd, hiervoor is de penningmeester de aangewezen persoon. Deze wordt ondersteund en geadviseerd door een kascommissie.

6- de wijze waarop de vereniging fondsen en vermogen zal besteden:

De gelden worden besteed aan:

–   Het vergoeden van de onkosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van werk dat dit beleid.

Uitgangspunt is dat het bestuur en de leden niet voor hun werkzaamheden betaald worden.

–   Het geven van subsidies aan jongeren opdat zij kunnen deelnemen aan studieconferenties, zoals die van het Religious Freedom Young Adult Network, dat onder de paraplu van IARF actief is en aan andere groepen, mits zij onder de categorie genoemd onder 1b vallen.

–   Andere projecten.