Resultatenrekening 2022

Nederlandse Ledengroep IARF                

 ResultaatResultaat 
 20222021 
INKOMSTEN     
Contributies van leden595 1225  
Collectes en Giften505 447  
Toename fondsen0 45  
Beschikbaar uit fondsen1743 1994  
Rente0 1  
      
      
TOTAAL inkomsten 2843 3712 
      
      
UITGAVEN     
Bestuurskosten385 263  
      
Ledenbijeenkomsten169 0  
      
Nieuwsbrief101 160  
      
Subsidies verstrekt aan projekten1743 2040  
      
Afdracht aan IARF Europa854 790  
      
      
      
TOTAAL uitgaven 3252 3253 
      
      
RESULTAAT -409 459