Het Wereldcongres in Washington 2018

Het 35ste Wereldcongres IARF in Washington

Van 29 juli tot 1 augustus 2018 hield de IARF haar 35e Wereldcongres in Washington (DC). De International Association for Religious Freedom, in Boston in 1900 mede door de Remonstranten en de NPB opgericht, was deze keer onderdeel van een grote Interfaith Conferentie: Reimagining Interfaith (Interreligieuze samenwerking opnieuw bekeken) met in totaal ruim 300 deelnemers uit Noord Amerika en Europa en uit India, Israël, Japan en Kenya. Het Congres was mede georganiseerd door United Religions Initiatives (URI) in samenwerking met de IARF.Onder de keynote speakers van de Interfaith conferentie boeiden vooral de speeches van Rabbi David Saperstein over godsdienstvrijheid en de bezielende preek bij de opening op zondag van Rev. Jennifer Bailey van de All Souls Church, een van de oudste Unitarian kerken in
Washington (DC). Interfaith betekent niet exclusief of inclusief alleen willen opereren, maar in wederkerigheid verbindend op elkaar betrokken zijn. Dit was de rode draad van het Congres.

Vanuit Nederland waren er elf deelnemers, waaronder zes jongeren. Op de Algemene Vergadering is er onder grote dank afscheid genomen van Wytske Dijkstra, president van 2014 tot 2018. Haar opvolger Robert Ince (VK) werd welkom geheten, samen met de andere leden van de nieuwe Council.
De leden ervan zijn Rev. Yoshinobu Miyake en Rev. Kimie Yanagida uit Japan, Prof. Prakash Rao en Dr. Surrendra Brown uit India, Rev. David Keyes uit de VS, Rev. Kinga Reka Szekely uit Roemenië en Rabbi Bob Carroll uit Europa/Midden Oosten (IARFEME), Janhvi Gupte uit de RFYN (Young Adults) en Rev. Esther Suter uit de IALRW (vrouwen). Rev. Pascal Schilling (Duitsland) is tot voorzitter van IARF-EME (Europe and Middle East) benoemd en Rev. László Major (Roemenië) tot secretaris.
Behalve de financiële en andere verslagen waren er ook twee resoluties ingediend door de IARF Peace Commission: (1) Steun aan de Campagne voor de afschaffing van kernwapens, en (2) Steun aan de Interfaith Encounter Association in Israël, die lid is van de IARF.
Beide resoluties werden aangenomen.
Voor zijn grote inzet gedurende zijn hele leven voor de IARF werd aan Rev. Dr. Richard Boeke de “Distinguished Leadership Award” uitgereikt. Hij is jarenlang voorzitter van het IARF- US Chapter geweest, is actief in het UK Chapter en leidt sinds enkele jaren de Peace Commission van IARF.

De IARF Albert Schweitzer Award for Distinguished Service to the Cause of Worldwide Liberal Religion (voor uitmuntende bijdragen aan de zaak van de wereldwijde vrijzinnige godsdienst) werd
uitgereikt aan Sheikh Khaled Bentounès. Hij is leider van AISA-NGO, de Internationale Alawiyya Soefi Vereniging, die zich inzet voor dialoog, verzoening en vrouwenrechten. De aanwezige Nederlandse jongeren kwamen allen uit deze beweging, zij waren, met ons,
vereerd dat hun religieus leider deze erkenning ten deel viel. De toespraak van Sjeik Bentounès ontroerde en bemoedigde. AISA heeft onder meer bereikt dat de Verenigde Naties 16 mei als International Day of Living Together in Peace (Dag van het Vreedzaam Samenleven) heeft uitgeroepen.

De volgende Europese conferentie wordt in 2020 in Boedapest gehouden. Waar het volgende Wereldcongres in 2022 zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Tina Geels (vice-voorzitter Dutch Chapter IARF), Marie Louise Dutilh (bestuurslid Dutch Chapter, namens de Remonstranten) en Lucie Meijer (bestuurslid IARF-EME, afgevaardigd namens de Vrijzinnigen Nederland)