ANBI-gegevens

Naam

De naam van de vereniging is
“NEDERLANDSE LEDENGROEP – IARF”.

: 816584680
: 40477817

Doelstelling
Het bevorderen van religieus leven waarbij de vrijheid van geweten en verdraagzaamheid essentiële elementen zijn, en dit samen met verwante vrijzinnige, ondogmatische bewegingen en personen uit alle religies, overal ter wereld.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen salaris. Reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Naar  Bestuur en postadres .

Naar het Beleidsplan 2023-2027

Naar het Jaarverslag 2022

Naar Resultatenrekening 2022

Naar Balans 2022