ANBI-gegevens

Naam

De naam van de vereniging is
“NEDERLANDSE LEDENGROEP – IARF”.

: 816584680
: 40477817

Doelstelling
Het bevorderen van religieus leven waarbij de vrijheid van geweten en verdraagzaamheid essentiële elementen zijn, en dit samen met verwante vrijzinnige, ondogmatische bewegingen en personen uit alle religies, overal ter wereld.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen salaris. Reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Naar  Bestuur en postadres .

Naar het Beleidsplan2020-2024 .

Naar het Jaarverslag 2021.

Naar het Financiële verslag 2021.

vigilance over the human right to freedom of belief