IARF Nederland

img6stelt zich ten doel
een ontmoetingsplaats te zijn voor allen die zich verbonden weten  met het streven naar vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het bevorderen van de mensenrechten op dit gebied.
IARF Nederland is actief in de interreligieuze dialoog

Verklaring van de IARF International Council met betrekking tot de oorlog in Oekraïne.

Zaterdag 25 juni 11:00 uur Algemene Ledenvergadering
Bureau Remonstranten, Nieuwe Gracht 27, Utrecht
Onderwerpen:
– Statutenwijziging
– Verkiezing van een nieuw bestuur. Het oude bestuur is in zijn geheel aftredend.

vigilance over the human right to freedom of belief