IARF Nederland

img6stelt zich ten doel
een ontmoetingsplaats te zijn voor allen die zich verbonden weten  met het streven naar vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het bevorderen van de mensenrechten op dit gebied.
IARF Nederland is actief in de interreligieuze dialoog

Vrijdag 24 april Jaarvergadering IARF Nederland, Bureau Remonstranten, Nieuwe Gracht 27, Utrecht

Donderdag 16 mei Festival en viering van de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede in Amsterdam, Almere, Haarlem, Egmond, Arnhem en Venlo

Donderdag 27 tot maandag 31 augustus 2020 De Vierjaarlijkse IARF-EME (Europe and the Middle East) Conferentie in Boedapest, Hongarije

vigilance over the human right to freedom of belief