IARF Nederland

img6The International Asociation for
Religious Freedom (IARF)
stelt zich ten doel
een ontmoetingsplaats te zijn voor allen die zich verbonden weten  met het streven naar vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het bevorderen van de mensenrechten op dit gebied.
IARF Nederland is actief in de interreligieuze dialoog

 

Het nieuwe jaar is begonnen, en daarmee ook weer de activiteiten. Tijd dus om te wijzen op enkele bijeenkomsten.
 
Maar eerst nog eens een terugblik op de financiën van het wereldcongres in Cluj-Napoca, september 2023.
 
Ondergetekende heeft de financiële administratie van het congres en de pre-tour behartigd. Er waren ca. 100 deelnemers persoonlijk aanwezig, en 100 online. Wij zijn blij te kunnen melden dat, op een totale omzet van € 34.000, we zijn geëindigd met een positief saldo van  € 2.365. De IALRW had ook een beroep op ons gedaan voor haar bijeenkomst, die aansluitend aan het congres plaatsvond, en ook die eindigde met een positief saldo.
 
 Vanuit de Nederlandse Ledengroep is een aanzienlijk bedrag gedoneerd voor het Sponsored Participants Fund, namelijk € 1.632. Hierrmee werd het total bedrag van€  6.800 bereikt om 9 personen te sponsoren. Naast Nederland droegen ook bij de congresdeelnemers (€ 1.690), de EME (€ 2.000), het Duitse Chapter (€ 500), het Britse Chapter (reiskosten) en de Council (€ 1.000). 
 
We nodigen u uit om de vergadering van het Britse Chapter bij te wonen op maandag 29 januari 2024, van 16 tot 17.30 uur (Nederlandse tijd)
 
Het Duitse Chapter zal op zaterdag 16 maart a.s. ’s middags zijn  (hybride) jaarvergadering houden. Nadere informatie volgt.
 
 
 De volgende Regionale Conferentie voor Europa/Midden Oosten (EME) wordt in 2025 in Duitsland gehouden. EME voorzitter Pascal Schilling nodigt ons uit om naar Frankfurt/Offenbach te komen, of om online te participeren. Datum en thema worden nog bekend gemaakt.
 
 
Van 1-7 februari wordt de World Interfaith Harmony Week gehouden, dit is een jaarlijkse “UN Observance Week” sinds 2010. Op hun website leest U nadere details:
 
 
Met vriendelijke groet,

Lucie Meijer
Secretaris/penningmeester