Contact

Voor meer informatie over IARF Nederland en hoe je actief kunt worden, neem contact op met onze secretaris:

Lucie Meijer  e-mail

IARF Nederland organiseert jaarlijks een ledenbijeenkomst. Leden ontvangen de Nieuwsbrief. Ook worden er regelmatig berichten per e-mail verstuurd aan de leden verstuurd. De contributie bedraagt    
€ 30 per jaar. Hiervan wordt een deel afgedragen aan het Internationale Secretariaat van de IARF.

Giften zijn welkom op rekening NL24 INGB 0000 0096 76
ten name van Nederlandse Ledengroep

IARFNederland heeft een ANBI-registratie bij de Nederlandse Belastingdienst. Giften voor IARF Nederland zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen..

IARF Nederland (IARF Dutch Chapter) is lid van van IARF Internationaal. Het is ook lid van IARF Europa en het Midden Oosten (IARF-EME). Voor informatie over de internationale en de Europese organisatie neem contact op met Lucie Meijer, lid van het bestuur van IARF-EME.

Steun ons door € 30 (of meer) over te maken op rekening: Hiervan wordt een deel afgedragen aan het Internationale Secretariaat van de IARF.