Bestuur en vereniging

Bestuur IARF Nederland

Frans Ootjers, voorzitter

Lucie Meijer, secretaris-penningmeestere-mail

Wytske Dijkstra, lid

Het adres van de vereniging is:
Aalderinkshof 72, 7604 CE  Almelo.
tel: 06 – 4989 8816.

Bankrekening: NL24 INGB 0000 0096 76
t.n.v. Nederlandse Ledengroep IARF

Voor andere wettelijke gegevens:  klik hier.