Bestuur en vereniging

Bestuur IARF Nederland


Tina Geels, voorzitter  e-mail

Bert Companjen, secretaris-penningmeester,
Bankrekening: NL24 INGB 0000 0096 76  t.n.v. Penningmeester IARF Ned. Ledengroep, Arnhem   e-mail

Marie Louise Dutilh, lid

Het adres van de vereniging is:
Heijenoordseweg 54, 6813 GB Arnhem
tel: 026 3516961.


Voor andere wettelijke gegevens: 
klik hier.

vigilance over the human right to freedom of belief