Vrijwillige gedragscode voor religies en levensbeschouwingen

IARF voorstel voor een vrijwillige gedragscode voor religies en levensbeschouwingen

Een religieuze organisatie of groep neemt zich te onthouden van de volgende activiteiten:

1) Mensen uit te nodigen deel te nemen aan een activiteit van de geloofsgemeenschap onder valse voorwendselen, zonder goed uit te leggen wat de ware aard is van de activiteit.

2) Het inzamelen van geld onder valse voorwendselen of zonder duidelijkheid te geven over de doelen waarvoor het geld zal worden gebruikt en over de naam en de aard van de organisatie waarvoor het geld wordt ingezameld.

3) Het verbergen van de ware identiteit van personen die proberen geld in te zamelen of mensen aan te trekken als leden van de geloofsgemeenschap.

4) Met behulp van oneerlijke of immorele middelen van overreding, zoals slaaponthouding of het onthouden van voedsel, hypnose of enige vorm van emotionele, psychische of geestelijke dwang mensen te winnen voor de groep.

5) Het verbergen voor potentiële aanhangers van de geloofsgemeenschap van de consequenties en de implicaties van het aanvaarden van het lidmaatschap van de groep.

6) Met minderjarigen zonder medeweten van hun ouders, voogden of leraren over geloofszaken te spreken en het weigeren of op onredelijke wijze belemmeren van de toegang tot de aanhangers of potentiële aanhangers van de betreffende geloofsgemeenschap.

7) Het aanbieden van financiële prikkels als een aansporing om lid te worden van de geloofsgemeenschap.

8) Het niet in het openbaar verantwoorden van financiën, die uit openbare fondswerving verkregen zijn.

9) Het op een onverantwoorde wijze te werk stellen van studenten en van eigen medewerkers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet voldoen aan de verplichting tot het afdragen van de premie voor de volksverzekeringen  en de medewerkers een redelijke toegang tot medische zorg te weigeren.

De geloofsgemeenschappen wijzen ook af:

1) Alle pogingen tot gedwongen “deprogrammeren” van aanhangers van andere religies.

2) Een gebrek aan zorg voor de waarheid en het verspreiden van onjuiste  informatie.

3) Elke ontkenning van het recht van een individu om vrij zijn of haar religieuze overtuigingen en praktijken te kiezen.