Ruimte voor Elkaar

Jaarvergadering IARF Nederland met Ir Enis Odaci

“Ruimte voor Elkaar”

afgesloten met een Interreligieuze Viering

 

De samenleving lijkt gepolariseerd. Links versus rechts, religieus versus niet-religieus, islam versus christendom en nationalisme versus globalisme. Hoe kunnen religies en levensbeschouwingen samen optrekken om in tijden van onzekerheid weer vaste grond onder onze voeten te vinden? Het antwoord ligt volgens Ir. Enis Odaci opgesloten in onze eigen tradities. Hij zal zijn visie geven op de huidige tijdgeest. Zijn insteek: een samenleving waarin humaniteit weer de leidende grondslag is zal oude en nieuwe uitdagingen kunnen aangaan.

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam. Hij publiceert via deze denktank in diverse media over cultuur, theologie en politiek. Enis is in 1975 geboren in Zuid-Turkije (Antiochië), waar de apostel Paulus een van zijn eerste kerken gesticht heeft. Op tweejarige leeftijd is hij in het kader van de gezinshereniging naar Nederland gekomen. Inmiddels is hij eindredacteur van de website Nieuwwij.nl en is hij spreker voor media en welzijnsorganisaties over diverse religieuze en culturele vraagstukken. In zijn vrije tijd probeert hij bruggen tussen mensen te bouwen, waarbij de dialoog met andersgelovigen bij hem centraal staat. Zo trekt hij sinds 2009 samen op met predikant Herman Koetsveld, met wie hij het boek De Zeven Zuilen heeft gepubliceerd, een reeks verdiepende interviews over God, Geest en Tijdgeest. Zijn levensfilosofie is gebaseerd op het kernbegrip ‘rechtvaardigheid’ – een levenshouding waarin volgens Enis alle geloofsovertuigingen samen kunnen komen met behoud van de eigen kleur.