Jaarverslag IARF Nederland 2018

Bijeenkomsten

  • De ALV vond dit jaar op 8 juni plaats op het Remonstrants bureau te Utrecht.
  • Op initiatief van Jarek Kubacki heeft IARF EME de Bektashi-leider Dedebaba Edmond Brahimaj (Baba Mondi) op 23 februari uitgenodigd om naar Nederland te komen, waar hij te gast was bij de Doopsgezinde Gemeente, Beverwijk. Wie al zo’n tien jaar lid is van de IARF, heeft kunnen volgen hoe de Bektashi-gemeenschap in Macedonië en de overkoepelende organisatie in Albanië via Wytske Dijkstra, de toenmalige voorzitter van IARF-EME, betrekkingen aanknoopten met IARF. In 2013 werd de Bektashi-gemeenschap in Macedonië lid van IARF. Intussen zijn de betrekkingen warmer geworden en de banden hechter. Enkele tientallen mensen waren de volgende dag naar Beverwijk gekomen voor het programma rond Baba Mondi in de Doopsgezinde kerk aldaar. Onder hen Timuray Boyraz, de voorzitter van de Bektashi-Gemeenschap in Marl, Duitsland, in gezelschap van nog twee leden van zijn gemeenschap, alsmede van vertegenwoordigers van de Soefi Beweging Nederland. Het programma bestond uit een inleiding over het bektashisme door Arben Sulejmani als leider van de Macedonische Bektashi-gemeenschap, een voordracht van Baba Mondi en een gedeelte, waarin werd gereflecteerd op vragen uit het publiek.

IARF-EME

  • Op 13 januari 2018 was de officiële herdenking van het Edict van Torda. Op 28 januari 1568, 450 jaar geleden, werd dit Edict voor Godsdienstvrijheid opgesteld door koning János Zsigmond (John Sigismund Zápolya) (1540-1571), samen met de Unitarische predikant Ferenc Dávid. Het Edict gaf vrijheid van godsdienst aan katholieken, calvinisten, lutheranen en ook aan de unitariërs. Tina Geels en Florus Kruyne waren bij de herdenkingsplechtigheid aanwezig.
  • Niet alleen in Koloszvár (Cluj-Napoca, in het Duits Klausenburg) en Torda werd 450 jaar godsdienstvrijheid gevierd. Ook in Brussel, in het Europese Parlement, werd hier aandacht aan besteed. Daar werd een symposium gehouden en een tentoonstelling geopend op 23 januari 2018. Wytske Dijkstra, IARF-President en Annelies Trenning, IARF-NL waren hierbij aanwezig.
  • Op uitnodiging van de Hongaarse Unitarische Kerk (HUC) heeft Wytske Dijkstra op 6 juli 2018 als voorzitter van IARF een toespraak gehouden in Kolosvár (Cluj) t.g.v. de opening van het huis van de godsdienstvrijheid. Zij heeft namens IARF felicitaties aangeboden wegens het 450-jarig bestaan van het kerkgenootschap en is in haar toespraak onder andere ingegaan op de lange historie van de Hongaarse Unitariërs in IARF.
  • Pascal Schilling (Duitsland) is gekozen als nieuwe voorzitter van IARF-EME

Het 35e Wereldcongres IARF in Washington DC.

Van 29 juli tot 1 augustus 2018 hield de IARF haar 35e  Wereldcongres in Washington (DC). De International Association for Religious Freedom, in Boston in 1900 mede door de Vrijzinnige organisaties in Nederland opgericht, was deze keer onderdeel van een grote Interfaith Conferentie: Reimagining Interfaith (Interreligieuze samenwerking opnieuw bekeken) met in totaal ruim 300 deelnemers uit Noord Amerika en Europa en uit India, Israël, Japan en Kenya. Het Congres was mede georganiseerd door United Religions Initiatives (URI) in samenwerking met de IARF.

Vanuit Nederland waren er elf deelnemers, waaronder zes jongeren. Op de Algemene Vergadering is er onder grote dank afscheid genomen van Wytske Dijkstra, president van 2014 tot 2018. Haar opvolger Robert Ince (VK) werd welkom geheten, samen met de andere leden van de nieuwe Council.

Voor zijn grote inzet voor de IARF gedurende zijn hele leven werd aan Rev. Dr. Richard Boeke de “Distinguished Leadership Award” uitgereikt. Hij is jarenlang voorzitter van het Amerikaanse IARF-Chapter geweest. Hij is nog actief in het UK-Chapter en leidt sinds enkele jaren de Peace Commission van IARF.

De IARF Albert Schweitzer Award for Distinguished Service to the Cause of Worldwide Liberal Religion (voor uitmuntende bijdragen aan de zaak van de wereldwijde vrijzinnige godsdienst) werd uitgereikt aan Sheikh Khaled Bentounès. Hij is leider van AISA-NGO, de Internationale Alawiyya Soefi Vereniging, die zich inzet voor dialoog, verzoening en vrouwenrechten.

Tina Geels (vice-voorzitter Dutch Chapter IARF), Marie Louise Dutilh (bestuurslid Dutch Chapter, namens de Remonstranten) en Lucie Meijer (bestuurslid IARF-EME, afgevaardigd namens de Vrijzinnigen Nederland) namen aan de conferentie deel.

Financiële ondersteuning

Ook in 2018 kon de NLG van IARF weer een financiële ondersteuning van € 500 geven aan de Dag van de Dialoog in Delft op 7 november. Bij de verschillende dialoogtafels verspreid over de stad werden actuele thema’s uit de samenleving besproken. De sfeer was open en de deelnemers met diverse culturele achtergrond waren enthousiast.

Nieuwsbrief en Website

In december gaf het bestuur zijn jaarlijkse Nieuwsbrief uit. De uitgave werd verzorgd door At Ipenburg, Annelies Trenning, Tina Geels en Bert Companjen.
De website werd regelmatig bijgehouden door Kees de Haas.

Bestuurszaken

Op 31 december 2018 telt de IARF-NL 36 leden.
Kees de Haas is bezig met de ordening van het archief, dat nu op het Remonstrants bureau in Utrecht is geplaatst.
Tina Geels (voorzitter), Marie Louise Dutilh en Bert Companjen maken deel uit van het bestuur van IARF/ NLG.

vigilance over the human right to freedom of belief