Jaarverslag IARF Nederland 2021

Bijeenkomsten

Dit was het tweede jaar dat het bestuur met name door het Coronavirus digitaal (via Zoom) heeft vergaderd. Ook de algemene Ledenvergadering vond 24 april via Zoom plaats. Kees de Haas trad weer toe tot het bestuur als voorzitter, Tina Geels werd vice-voorzitter. Bert
Companjen bleef penningmeester en secretaris a.i., en Marie Louise Dutilh bleef bestuurslid.
In de vergadering werd uitvoerig gesproken over de contacten met aanverwante organisaties. De Vrijzinnigen NL (voormalig NPB) hebben hun lidmaatschap van de IARF opgezegd. De Remonstranten overwegen hun lidmaatschap op te zeggen en de VVP toont weinig betrokkenheid. Er kwam dit jaar geen Nieuwsbrief uit. In 2022 zal er een speciale editie uitkomen. Op 31 december 2021 telde de IARF NL 33 leden.

PROJECTEN

De Hongaars-Roemeense Unitarische theologiestudent Lóránd Ilkeï nam deel aan het project Bridging Gaps 2021. Wij steunden dit project financieel. Het gaat hier om een uitwisselingsprogramma van PThU en de VU met onder andere het Protestants Theologisch Instituut in Cluj-Napoca in Roemenië. Na dit jaar zal het programma niet meer door de
Remonstranten worden voortgezet en dus niet meer financieel door ons ondersteund.
We gaven verder financiële ondersteuning aan het werk van AISA-NGO in Almere voor hun interreligieuze paviljoen bij de Floriade en aan het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie die een brochure uitbrachten van hun 10 jarig bestaan.

HET ARCHIEF

Annelies Trenning stopte met het archiefwerk. Zij is uitvoerig bedankt voor haar grote inzet. Wytske Dijkstra en Fred van Maarschalkerwaart zetten het werk verder voort op het Remonstrants Bureau te Utrecht.

IARF- EME

De IARF-EME-conferentie in Boedapest kon ook dit jaar vanwege Corona niet doorgaan. Op 8-13 mei vond er een digitale (via Zoom) EME conferentie plaats met als thema:  ‘Does Religion Set You Free?’

IARF INTERNATIONAAL

Dit jaar werden er drie digitale Motivational Dialogues gehouden: Op 24 januari, Interfaith Encounters in the Holy Land, op 28 maart, Peaceful Coexistence in Zoroastrianism en op 28 november, Religious Discrimination and the Misappropriation of Symbols
Er waren twee Newsletters van IARF internationaal, een in februari en een in oktober.
Kees de Haas en Wytske Dijkstra namen op 27 juli deel aan de digitale voorbereiding van de vergadering van de Council. Het internationale congres is verschoven naar 2023.

vigilance over the human right to freedom of belief