Financieel verslag 2021

Jaarrekening

Inkomsten                                                        Uitgaven
                                                             €                                                                                   €
Contributies                        1225,00       Bestuurskosten                       263,59
Collecten en giften             447,65       Afdracht aan EME                 790,10
Ledenbijeenkomsten              0,00        Kosten t.b.v. Council                  0,00
Rente                                                0,11        Nieuwsbrief                             160,11
Fondsen en Projecten          45,00        Ledenbijeenkomsten                0,00
Fondsen en Projecten          45,00        Fondsen en Projecten     2039,89
                                                      _________                                                              _________ Totale jaarinkomsten       1717,76      Totale jaaruitgaven           3253,69
Nadelig Saldo Fondsen
& Projecten 2021              1994,89       Voordelig Saldo 2021        458,96                                                        _________                                                             _________
                                                       3712,65                                                            3712,65

vigilance over the human right to freedom of belief