Financieel verslag 2021

Jaarrekening

Inkomsten                                               Uitgaven
                                                €                                                   €
Contributies                     1225,00       Bestuurskosten          263,59
Collecten en giften            447,65       Afdracht aan EME      790,10
Ledenbijeenkomsten            0,00       Kosten t.b.v. Council       0,00
Rente                                    0,11       Nieuwsbrief                 160,11
                                                            Ledenbijeenkomsten      0,00
Fondsen en Projecten       45,00      Fondsen en Projecten 2039,89
                                       ______                                   _________  
Totale jaarinkomsten    1717,76      Totale jaaruitgaven       3253,69
Nadelig Saldo Fondsen     
       & Projecten 2021  1994,89      Voordelig Saldo 2021    458,96                                  _________                                    _________
                                    3712,65                                            3712,65

vigilance over the human right to freedom of belief