Het Wereldcongres in Birmingham 2014

Ontmoeting centraal bij 34ste Wereldcongres IARF in Birmingham

Wytske Dijkstra nieuwe president IARF

 Vanaf de oprichting in 1900 is Nederland actief betrokken geweest bij deze oudste Interreligieuze wereldorganisatie. Eind augustus was er vanuit Nederland een sterke delegatie aanwezig om het thema: Challenges for Religiouis Freedom in the Digital Era plenair en in kleine groepen te bespreken. Naast vertegenwoordiging vanuit de Remonstranten en de NPB was het bestuur van IARF Nederland aanwezig. Enthousiaste jongeren van het Apostolisch Genootschap en vanuit AISA Nederland (Soefi’s). Karen Armstrong sprak tijdens de opening van het congres over de actualiteit en noodzaak van Compassie als zuurdesem tussen de grote religieuze en levensbeschouwelijke tradities.

Er werd gedebatteerd over: Media and Responsibility, Minority Rights and digital media en over Heritage of Freedom, core business van de IARF.

Council lid drs. Wytske Dijkstra is gekozen tot nieuwe president van de IARF voor een periode van vier jaar. Wytske is landelijk lid bij de Remonstranten.

Zij volgt als eerste vrouwelijke president Rev. Mitsuo Miyake uit Japan op.

Met Wytske wordt een traditie van grote betrokkenheid vanuit vrijzinnig Nederland gecontinueerd. De nieuwe Council heeft o.a. tot taak een volgend wereldcongres voor te bereiden.

Bij de diverse Chapters (afdelingen) zoals India en Japan maar ook dichter bij huis worden tussentijds eigen initiatieven verwacht. In Nederland lijkt de Dutch Chapter nieuwe inspiratie te krijgen door actieve deelname aan het Interreligieuze gesprek bij lokale platforms.

Hierin was Birmingham inspirerend voor de Nederlandse delegatie.

IARF Birmingham Ned. delegatie 2014

Verzameld binnen het Religious Freedom Youth Network (RFYN) was er voor de jongvolwassenen een eigen congresprogramma. De ontbijtzaal van het hostel dienst als ontmoetingsplek. Jongeren uit India vertelden over hun projecten om wederzijds respect meer bewust te maken in het multireligieuze India. Ze organiseren uitwisselingen tussen studenten, geven ‘peer to peer’ onderwijs over mensenrechten en leiden andere jongeren op hetzelfde te doen. Zo breidt hun beweging zich steeds verder uit. Twee jongeren uit Israël vertelden over hun ontmoetingsgroepen voor Palestijnen en Israëli’s. Voor de Nederlandse jongeren was het een inspirerende eerste kennismaking.

Leonie: We beseffen weer eens hoeveel vrijheid wij in Nederland genieten en dat we dit niet snel voor lief mogen nemen. Ook hier is het belangrijk om te blijven werken aan verdraagzaamheid tussen mensen van verschillende religieuze tradities. Binnen het RFYN zouden wij als Nederlandse jongeren ook internationale projecten kunnen ondersteunen. We hebben hiervoor al een eerste afspraak gemaakt. Wie mee wil denken is van harte welkom om aan te haken.

De IARF zette met dit congres een statement neer in de keuze van de speeches, en in het aannemen van een Peace Declaration waarin de politieke acties van IS sterk zijn veroordeeld. Dit dwingt respect af voor een wereld organisatie die zeer kwetsbaar is geworden.

Ook in Birmingham bleek de persoonlijke ontmoeting minstens zo belangrijk als de zorgvuldige keuzes die waren gemaakt met betrekking tot de sprekers.

Naast de vele vaak verrassende gesprekken blijft mij, Tina, zeker de grote gastvrijheid tijdens het bezoek aan de enorme Green Lane Mosque bij.

.green-lane-mosque

Dat geldt ook voor de Civic Association behorend tot de Sikhs, waar we te gast waren. Hun toewijding aan het leven, aan elkaar en aan het mysterie ontroerde mij.

De IARF blijft een belangrijk wereldwijd vrijzinnig netwerk. Sterk in haar status en lange geschiedenis. Eigen aan de traditie van de Remonstranten.

Laten we er zuinig op zijn en lokaal zoeken naar die platforms waar het Interreligieuze gesprek, gevoerd vanuit vrijheid en verdraagzaamheid, het zuurdesem kan zijn ook tussen de verschillende generaties.

Vooruit kijken, zo leer ik van mijn kinderen, is denken in mogelijkheden. Dat slaat ook op nieuwe kansen voor de IARF in Nederland.

Tina Geels, vice voorzitter IARF Nederland
Leonie van Staveren, student aan het Remonstrants Seminarium

 

 

 

 

vigilance over the human right to freedom of belief