Contact

Voor meer informatie over IARF Nederland en hoe je actief kunt worden, neem contact op met onze secretaris:

Bert Companjen, Heijenoordseweg 54, 6813 GB Arnhem
tel: 026 3516961  e-mail

IARF Nederland organiseert jaarlijks een ledenbijeenkomst. Leden ontvangen de Nieuwsbrief en het IARF Annual Report. Ook worden er regelmatig Newsletters en persberichten per e-mail verstuurd. De contributie bedraagt € 35 per jaar. Hiervan wordt een deel afgedragen aan het Internationale Secretariaat van de IARF.

Giften zijn welkom op rekening NL24 INGB 0000 0096 76
ten name van Penningmeester IARF Ned. Ledengroep, Arnhem. IARF Nederland heeft een ANBI-registratie bij de Nederlandse Belastingdienst. Giften voor IARF Nederland zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen..

IARF Nederland (IARF Dutch Chapter) is lid van van IARF Internationaal. Het is ook is deel van IARF Europa en het Midden Oosten (IARF-EME). Voor informatie over de internationale en de Europese organisatie neem contact op met ds Wytske Dijkstra, e-mail

Steun ons door € 35 (of meer) over te maken op rekening:
NL24 INGB 0000 0096 76 ten name van Penningmeester IARF Ned. Ledengroep, Arnhem.

vigilance over the human right to freedom of belief