Bijeenkomst met Sjeik Khaled Bentounès

Al geruime tijd onderhoudt IARF Nederland, internationaal contactorgaan van vrijzinnigen, warme betrekkingen met AISA Nederland, een vereniging met ANBI-status die het spiritueel erfgoed van de Soefi beweging Alawiyya uitdraagt. Religieus leider van deze Tariqa Alawiyya (Soefiweg Alawiyya), Sjeik Khaled Bentounès is de oprichter van  AISA-NGO. Hij komt op 28, 29 en 30 maart 2017 naar Nederland en zal enkele bijeenkomsten, die georganiseerd zijn door Walk of Hope, bijwonen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Aanmelding verplicht. Het programma voor deze dagen zal al er als volgt uitzien met in elk geval altijd de volgende sprekers: Sjeik Bentounes, Sri M en Adama Dieng.

28 maart 17.00-20.30 uur
Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120,Den Haag
Op deze dag zal een muzikale en spirituele interreligieuze avond plaatsvinden rond het thema EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. De avond zal beginnen met maaltijd, gevolgd door een muzikaal programma en gesprekken en zal eindigen met een debat.

Aanmelden bij www.devaillant.nl

29 maart 16.00H-18.00H  Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag

Thema:  Één planeet één mensheid. Hierbij zal het gesprek gaan over ´of we nog steeds kunnen streven naar menselijk eenheid in de wereld van vandaag´

Aanmelden per email bij Idjong@museon.nl

 

19.30H-21.30H_ Huis van Vrede, Amsterdamweg 1-B, Almere

Thema: Waarom het moeilijk is om vrede te bereiken. De sprekers zullen met elkaar en met publiek hierover een gesprek voeren. Met Sjeik Bentounes, Sri M en Adama Dieng.

(flyer aan ommezijde) Aanmelden per email bij secretaris@aisanet.nl

 

30 maart 12.30H-13.30H _Vredespaleis, Carnegieplein 2, Den Haag

De ´WALK OF HOPE´ zal dan plaatsvinden, waarin duizend studenten zullen lopen door Den Haag voor de Oneness of Humanity.

 

16.45-19.15H _Internationale school van Den Haag, Wijndaelerduin 1

Conferentie over de visie van een vredevolle en verenigd mensheid door en voor jongeren.

Aanmelden per email  bij b.hennop@ishthehague.nl

 

vigilance over the human right to freedom of belief