Jaarverslag IARF Nederland 2016

In de loop van dit jaar heeft het bestuur de activiteiten van de ledengroep beperkt, omdat het niet voldoende mogelijkheid zag alle bestaande activiteiten ter hand te nemen.

Bijeenkomsten
Daarom had het bestuur na de vorige ALV besloten dit jaar slechts een thema-bijeenkomst te organiseren in plaats van twee.

Deze vond plaats in de middag na de ALV te Arnhem op 23 april.

Er waren 12 leden en 2 gasten aanwezig. Lucie Meijer hield een inleiding over de geschiedenis van de IARF, waar zij een groot deel van heeft meegemaakt. Wytske Dijkstra, president van de IARF, vertelde over de internationale activiteiten van de IARF, met name over die in India. Zij vertoonde er lichtbeelden bij.

Het thema van de middag was “Vertrouwen in elkaar”. Met een sfeervolle interreligieuze viering die begeleid werd door Tina Geels en Marie Louise Dutilh werd de middag afgesloten.

Een feestelijke borrel bekroonde het 40-jarig bestaan van de ledengroep. Op 17 juni 2016 werd een extra ALV gehouden. In deze vergadering werden de jaarstukken 2015 goedgekeurd.

De najaarsbijeenkomst was de laatste jaren georganiseerd met de partners in de NLS. Ook de NLS heeft besloten geen activiteiten meer te organiseren en is slapende.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal.

Conferentie.
In augustus organiseerde IARF EME (Europe & Middle East) een conferentie bij de Bektashi in Macedonië. Aansluitend werd een pretour georganiseerd, die ook naar Albanië leidde. Een aantal leden van de ledengroep namen hieraan deel. De reis werd als zeer inspirerend ervaren.

Financiële ondersteuning
De studie ‘bridging gaps’ van een Unitarische student uit Cluj werd door de IARF mede financieel ondersteund. Hij werd begeleid door het Remonstrants Seminarium en Tina Geels.

Het huis van Vrede van AISA kreeg ook een financiële gift. Kees de Haas was bij de opening op 4 juni.

Nieuwsbrief en Website
Het bestuur had ook al eerder besloten om dit jaar een nieuwsbrief uit te geven in plaats van twee. At Ipenburg, Annelies Trenning en Bert Companjen verzorgden de uitgave.

De website werd regelmatig bijgehouden door At Ipenburg en Kees de Haas.

Bestuurszaken
Op grond van persoonlijke omstandigheden verliet Onno Oeseburg op 30 september het bestuur. Wij danken hem zeer voor zijn jarenlange inzet.

Het bestuur bestond eind 2016 uit Kees de Haas, Bert Companjen, Tina Geels en Marie Louise Dutilh.

vigilance over the human right to freedom of belief